Godzone konferencia 2017

Poďme spolu ako generácia KIOBK hlbšie k Otcovmu srdcu. Stretneme sa v apríli na dvojdňovej konferencii v Banskej Bystrici, kde sa budeme spolu modliť, rásť vo viere a vyznávať, že naozaj túžime Boha nasledovať a milovať celým svojím srdcom. Lebo on je toho hoden!

Detská konferencia

Aj deti sú súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo a preto sme opäť pripravili priestor pre deti na Detskej konferencii! Detské chvály, hry, duchovný program a veľa zábavy v identite kráľovských detí! Deťom sa budeme venovať v dvoch vekových kategóriách a najmenšie detičky vám postrážime počas vyučovaní. Tešíme sa na stretnutie s ďalšími členmi generácie KIOBK!