• 0
   1. Váš košík je prázdny.
  • položka/y

ARCHÍV KONFERENCIE
Services
Services
Team

V tejto dobe, ktorú sme posledný rok prežívali, sme premýšľali nad tým, ako chce Boh toto obdobie využiť pre náš život. Veríme, že nás pripravoval. Pripravoval nás na chvíle, kedy budeme pozvaní vstúpiť do dverí, ktoré pred nás Boh postaví a otvorí ich dokorán. Čo ak má Boh svoj vlastný plán obnovy pre svoju nevestu Cirkev na najbližšie obdobie? Už teraz sa chveje naše vnútro, keď pomyslíme na to, čo je pred nami.

Božie slovo hovorí: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Jn 12,24 Veríme, že sme kresťanmi, ktorí sú pozvaní prinášať úrodu. Neostávať sami.

Téma Si Pripravený? pozýva priniesť svoje slabosti, zlomenosti, strachy a pády, svoju minulosť, svoje víťazstvá, všetky prisľúbenia a schopnosti… Priniesť a vzdať svoju chválu. Vyznať, že nič a nikto sa nevyrovná tomu, kto je On.

Vyzýva uvedomiť si, že On je pripravený vždy, keď sme pripravení my! Nie pripravení vydať výkon. Pripravení byť otvorení pre to, čo chce Boh robiť. Pripravení starať sa o svoje svetlo. Byť pripravení v praktickom žití viery, vo vláde, ktorú nám Boh zveril na tejto zemi. Byť múdrymi správcami svetla, ktoré v nás horí, aby ho každý v našom okne uvidel. Pripravení mať dostatok oleja ako múdre panny čakajúce na ženícha (pozri Mt 25,1-13). Byť pripravení ísť ďalej, pripravení porozumieť myšlienke, že Boh má plán pre svoju Cirkev, pre túto krajinu, pre svoje diela, svoje kráľovstvo na zemi.

Byť pripravený neznamená byť dokonalý. Znamená to byť ochotný poddať sa Božej vôli.

Veríme, že to, čo je pred nami, je obdobie obnovy. A preto potrebujeme byť pripravení a odumrieť sami sebe, aby sme sa mohli stať svätými nositeľmi svetla, ktoré Boh dáva. Pripravení uveriť, že je možné ísť ešte ďalej, prekročiť zábrany, prekročiť tiene, vykročiť vpred a reagovať na toto Božie pozvanie: Si pripravený?

Team
team
jbuc

o. Ján Buc

katolícky kňaz s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou a srdcom túžiacim po prebudení mladej generácie na Slovensku. Tri roky viedol televíziu LUX a bol predsedom ZKSM, aktuálne pôsobí vo farnosti Východná.
halko

o. biskup Jozef Haľko

bratislavský pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Je aktívny na sociálnych sieťach, každý týždeň zverejňuje videá a krátke zamyslenia nad úryvkami evanjelii. Zdieľa taktiež svoje aktivity z pastorácie doma i v zahraničí, udalostí z Cirkvi, ako aj historické zaujímavosti z dejín Katolíckej cirkvi.
helena

sr. Helena Torkošová

sestra františkánka, ktorá Boha stretla tam kde ho absolútne nečakala.Sr. Helena pôsobila aj ako misionárka v Kazachstane.
slovak

Július Slovák

manžel, otec, líder kapely ESPÉ a spoločenstva SP zo Sliača, ktorý svoje obdarovania naplno prináša do služby pre Božie kráľovstvo. Ako riaditeľ projektu Godzone túži vidieť mladú generáciu zmocnenú Božím Duchom prinášať život do každej oblasti spoločnosti.
tomasik

Mário Tomášik

je vedúcim spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Mário je výraznou osobnosťou v oblasti vedenia a duchovného rastu. S manželkou Katkou majú štyri deti.
team
espe

ESPÉ

kapela ESPÉ je súčasťou spoločenstva SP a projektu Godzone. Ich dlhoročné vzťahy a túžba vidieť prichádzať Božie kráľovstvo s mocou sa odráža v ich piesňach, ktoré pozývajú ľudí vstúpiť oslavy Boha a ponoriť sa hlbšie do Jeho prítomnosti.
lch

LCH LIVE

kapela LCH LIVE (Lámačské chvály) spája životy piatich mužov, ktorých Boh povolal priniesť chválu do každej dediny a mesta. Ich hudba je plná lásky a Božej moci a aj keď sa ich okolnosti snažia presvedčiť o opaku, oslavujú Boha otca ako toho, ktorý je vždy verný a dobrý.
piar

PIAR MUSIC

Zoskupenie vedúcich chvál, hudobníkov, skladateľov a umelcov vychádzajúcich zo Spoločenstva Piar. Žijeme chválu ako spoločenstvo, ako rodina.Vo chvále sa stretávame s Bohom a pozývame ho premieňať naše životy.
maranatha

MARANA THA

je katolícke spoločenstvo, ktoré chce prežívať živé kresťanstvo a ohlasovať dobrú správu evanjelia každému. Ich túžbou je, aby čím viac ľudí zažilo stretnutie s Božou láskou a prijalo slobodu, ktorú ponúka Ježiš Kristus. Ich názov v preklade znamená “Príď Pane” alebo “Pán je blízko”.
timothy

Timothy

Je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku.„Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Je pre nás miestom, kde chceme zažívať Božiu prítomnosť inak ako doteraz. Už mnoho rokov snívame sen o prebudení (nielen) v našom národe! Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a v nás svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia. Nechceme totiž o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme ho aj osobne poznať!“
Mária Škovierová

Mária Škovierová

Učiteľka telesnej výchovy a nemčiny na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave, kde sa najmä snaží byť svedectvom o živom Bohu. Pred viac ako 20 rokmi stála pri založení komunity Eben Ezer, kde dnes slúži vo vodcovskom tíme. Už roky sa modlí a vedie modlitebný dom Elaion v Bratislave. Jej srdce horí pre modlitbu, skrytosť, krásu, jednoduchosť a no-fake life, ženy, Božie Slovo a v tom všetkom „míňa“ lásku pre Ježiša.
Zuzana Petrová

Zuzana Petrová

Manželka, povolaním učiteľka, v súčasnosti na plný úväzok mama dvoch synov. Spolu s manželom žijú na Sliači a sú súčasťou spoločenstva SP. Zuzka odzrkadľuje krásu, odvahu, neochvejnú vieru a svojím životom prináša povzbudenie, všade kde sa nachádza. Má vášeň pre ženy na Slovensku a to, čo Boh cez ne prináša, čo cez ne jedinečným spôsobom zjavuje. Túži, aby ľudia vstupovali do toho, pre čo boli stvorení.
Matej _Ogar_ Sabo

Matej ``Ogar`` Sabo

Manžel, otec štyroch detí, líder komunity Eben Ezer, skaut, vyštudovaný psychológ žijúci v Bratislave. Miluje študovať a vyučovať Božie slovo, je to vytrvalý príhovorca, ktorý žije príkladné synovstvo a láskavé otcovstvo.
Lenka Jamborová

Lenka Jamborová

Lenka je členom Spoločenstva pri Dóme sv. Martina- Martindom, kde aj pracuje a má na starosti modlitebnú službu. Miluje, ked vidí ľudí vstupovať do slobody, integrity a plnosti potenciálu, ktoré nachádzajú v obnovenom vzťahu s Bohom, keď stoja pod Jeho pohľadom.
Jakub Barbierik

Jakub Barbierik

Jakub Barbierik je manžel a otec troch synov. Jeho túžbou je prinášať Bohu chválu celým svojím životom. Je členom spoločenstva Piar, kde slúži ako vedúci chvál.
Martin Neslušan

Martin Neslušan

Manžel, otec dvoch krásnych detí, vedúci chvál a líder komunity Eden v Seredi. Do služby vstúpil už ako 16 ročný a z toho čo začalo ako spoločenstvo pre mladých vo farnosti, je dnes po rokoch stále rastúca komunita pre všetky generácie. Spolu s rodinou milujú turistiku, cestovanie, ale aj horolezectvo a rôzne podobné dobrodružstvá. Jeho najväčšou túžbou je pomôcť ľuďom stretnúť milujúceho Otca a pomôcť im v tom, ako s Ním každodenne žiť.
PIATOK

16.04.21

18:00 Otvorenie Godzone konferencie 2021

BLOK 01: PRIPRAVENÝ ÍSŤ EŠTE ĎALEJ
chvály: Piar Music
slovo: Mário Tomášik
rozhovor: Mária Škovierová, Lenka Jamborová

19:50 DETSKÁ KONFERENCIA 01
Princezná Melánia nájde dievčatko Ruty, ktoré sa stratilo, princ Edo ukáže svojmu kamarátovi Jožkovi, čo znamená byť ozajstným rytierom. O zábavu sa postará hudobná skupina z krajiny nekrajiny a v závere sa čítaním rozprávky prenesieme do kráľovstva, kde býva zbojník Tomáš.

20:35 VĎAČNÍ & PRIPRAVENÍ
večer svedectiev a hľadania ako byť pripravený v sprievode kapely Timothy
22:00 Záver piatkového programu

SOBOTA

17.04.21

07:20 DETSKÁ KONFERENCIA 02
To, ako sa o nás stará náš Kráľ, vám povie princezná Melánia, tiež sa dozvieme aké zbrane potrebuje pravý rytier na boj s drakom. S hudobnou skupinou si zaspievame a pripravte si aj hrniec a varechu, budete ich potrebovať 😉

08:00 BLOK 02: PRIPRAVENÍ STARAŤ SA O SVOJE SVETLO?
chvály: Maranatha
slovo: sestra Helena Torkošová
rozhovor: Matej „Ogar“ Sabo a Martin Neslušan

09:55 DETSKÁ KONFERENCIA 03
Ruty a Jožko už vedia, kým sú a čo všetko dokážu. Ale robia všetky tieto dobré skutky pre Kráľa? Na piesne s kapelou si pripravte tentokrát sklenenú nádobu naplnenú troškou ryže. Bude to zábava!

10:35 BLOK 03: SV. OMŠA: PRIPRAVENÝ PRINIESŤ SVOJE…
celebruje: otec biskup Jozef Haľko
chvály: LCH live
rozhovor: Zuzana Petrová a Jakub Barbierik

12:45 Obedná prestávka

13:45 MIX SESSION: PRIPRAVENÝ ZAŽIARIŤ
Ivo a jeho tajní hostia sú pripravení vykúzliť ti široký úsmev na tvári! Spoločne s Ivom preveríme ich schopnosti, zručnosti a talenty, a spoznáme ich životy z iného uhla pohľadu. Môžeš sa tešiť na príjemné diskusie, súťaže a pozor! Naši hostia odpovedia aj na otázky divákov! Bude to sobotné popoludnie ako lusk!

15:20 DETSKÁ KONFERENCIA 04
Kráľ nás veľmi miluje. Aj keby sme na neho zabudli, on na nás nikdy nezabudne. Pochopia to aj Ruty a Jožko? Zbojník Tomáš toho s Kráľom veľa zažije a hudobná skupina rozprúdi radostnú párty. Pridáš sa k nám?

16:10 BLOK 04: PRIPRAVENÝ NA OBNOVU
chvály: ESPÉ
slovo: otec Ján Buc

18:00 Záver konferencie

 

Zmena programu vyhradená.

Pozývame vás na on-line Godzone konferenciu 2021 ktorá sa uskutoční od piatka 16. apríla 18:00 do soboty 17. apríla 18:00. Keďže sa musíme kvôli bezpečiu nás všetkých zdržiavať hlavne doma, pripravili sme pre vás konferenciu, ktorej sa budete môcť zúčastniť priamo z pohodlia vášho gauča.

Generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo chce však žiť prítomnú milosť v každom čase! Konferencia nebude len obyčajným livestreamom, ale plnohodnotným dvojdňovým programom plným spoločných modlitieb, chvál a slov, ktoré môžu priniesť nový a živý pohľad do tvojho života. Priestor nás nemôže oddeliť ani zastaviť, avšak je potrebné, aby tvoje srdce bolo otvorené a pripravené.

Každá Godzone konferencia prináša aj prekvapenia a inak to nebude ani tento rok, takže otvorme svoje srdcia a očakávajme veľké veci!

registracia
00

darovaných vstupeniek

0

ľudia čaká na pomoc

pbs

Aj tento rok bude súčasne s Godzone konferenciou prebiehať Detská konferencia, pre našich najmenších. Keďže aj oni sú súčasťou Generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo, túžime kvalitný program pripraviť aj deťom a tak im ukázať, kto je Boh a sprostredkovať im osobné stretnutie s ním. Ohlásme im Božie kráľovstvo a pomôžme upevňovať ich identitu Božích detí už v detstve hravou formou plnou zábavy.Detská konferencia bude prebiehať ON-LINE pomedzi jednotlivé bloky hlavného programu Godzone konferencie. Deti sa môžu tešiť na pestrý program plný smiechu, pútavých príbehov či detských chvál.

Services
Services
Services

GODZONE FACEBOOK TEAM

Využi svoj čas na sociálnych sieťach pre šírenie dobrej správy evanjelia! Pridaj sa do Godzone Facebook Teamu, kde ťa čakajú špeciálne úlohy a exkluzívny obsah!

GODZONE INSTA TEAM

Využi potenciál Instagramu naplno a získaj prístup k jedinečným príbehom a postom projektu Godzone ako prvý!

ROZVEŠAJ PLAGÁTY ONLINE!

Tešíš sa na Godzone konferenciu a chceš aby ani ostatným táto špeciálna udalosť neunikla? Pomôž nám “rozvešať plagáty”! Staň sa súčasťou špeciálneho propagačného tímu a daj spolu s nami svetu vedieť o Godzone konferencii 2021! Ďakujeme za tvoju pomoc a odhodlanie rozširovať hranice Božieho kráľovstva.

POZVI AŽ 500 PRIATEĽOV

Na Facebooku v udalosti Godzone konferencia 2021 klikni na “zúčastním sa” a pozvi až 500 svojich priateľov, ktorým príde notifikácia s pozvánkou!

ZDIEĽAJ

Zdieľaj Godzone konferenciu 2021 na svojom Facebooku.

Services
Clients

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať
na konferencia@godzone.sk (môžete využiť aj kontaktný formulár) alebo na čísle 0944 537 274 (pon-pia 8:00-17:00).

  SLEDUJTE GODZONE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

  Clients
  Clients

  ORGANIZÁTORI

  Partneri

  Clients
  Clients

  Godzone projekt 2021

  Clients