Čo je Godzone konferencia

Godzone konferencia je dvojdňové modlitebno-formačné stretnutie. Na konferencii ťa čakajú chvály, známe kapely, rečníci, diskusie, modlitby, mimo pódiové aktivity, svätá omša a mnoho ďalšieho. Chceme pokračovať v myšlienkach Godzone tour, modliť sa, rásť vo viere a vstúpiť do hĺbky Božej prítomnosti.

Tému konferencie zverejníme už čoskoro

Celá konferencia: 29€
Len piatok: 15€
Len sobota: 25€

Celá konferencia: 39€
Len piatok: 20€
Len sobota: 33€

Program Godzone konferencie

Godzone konferencia sa už niekoľko rokov skladá z programových blokov. Môžete sa tešiť na niekoľko blokov modlitieb a chvál, väčšinou tematicky spárovaných s prednáškami kvalitných rečníkov. Na konferencii tiež zažijete diskusie, zábavnú piatkovú večeru i sv. omšu, ktorá je zvyčajne vrcholom sobotného doobedia.Špeciálnym momentom je tradične piatkový večer, či sobotná Mix Session, teda časti programu, ktoré sú každý rok dramaturgicky unikátne.Kedykoľvek počas dvojdňového programu sa môžete zúčastniť rôznych off-stage aktivít, navštíviť s priateľmi kaviareň, prijať sviatosť zmierenia alebo – v prípade, že ste mladší ako 12 rokov – si užiť paralelne sa odohrávajúcu Detskú konferenciu.

program

Hlavný hosť Godzone konferencie 2023:

Mary Healy

ucinkujuci