GODZONE KONFERENCIA

17.-18.máj
Banská Bystrica
ŠH Štiavničky
Začiatok
Piatok 17.05. o 18:00
Koniec
Sobota 18.05. o 17:30

Vo svete plnom samoty, rozdelenia a individualizmu je veľmi silné a vzácne, keď sme spolu. Spolu ako priatelia, spolu ako bratia a sestry. Spolu ako učeníci, ktorí boli zhromaždení na jednom mieste, keď na nich zostúpil Duch Svätý. Spolu ako generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
Godzone konferencia je dvojdňové stretnutie plné chvál, modlitieb, inšpiratívnych prednášok, aktivít, stretnutí, rozhovorov a zábavy. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí chcú načerpať, rásť, zažiť spoločenstvo alebo vstúpiť do novej úrovne vzťahu s Ježišom.

PROGRAM GODZONE KONFERENCIE 2024

Piatok

Sobota

16:00

Začiatok registrácie

7:30

Open door

18:00

Blok 01:

Čo nám bráni byť spolu?

sr. Timotea + Godzone Worship

8:15

Ranný warm-up

Godzone KIDS

19:30

„Ovocie Ducha“ session

Augustín, Puer Dei & dawidd + občerstvenie

8:30

Blok 03

Jednota ako nástroj otvorenia sa ohňu Ducha

o. Patrick Gonyeau + Timothy

20:00

Blok 02:

Jednota ako nástroj uzdravenia

o. Jozef Mihok, o. Janko Buc, sr. Timotea, o. Patrick Gonyeau + ESPÉ

10:30

Premietanie filmu + Diskusia

21:40

Adorácia

11:15

Sv. omša

Mons. Nicola Girasoli + Alive

22:45

Afterparty

Augustín, Puer Dei & dawidd

12:45

Obed

14:15

Flešbeky Live

Ivan Petro, o. Andrej Branický, Paula Daubner, Juraj Janíček

15:30

Blok 04: Spoločná synchronizácia

Julo Slovák + Godzone Worship

17:30

Záver konferencie

Piatok

16:00 Začiatok registrácie
18:00

Blok 01:

Čo nám bráni byť spolu?

sr. Timotea + Godzone Worship

19:30

„Ovocie Ducha“ session

Augustín, Puer Dei & dawidd + občerstvenie

20:00

Blok 02:

Jednota ako nástroj uzdravenia

o. Jozef Mihok, o. Janko Buc, sr. Timotea, o. Patrick Gonyeau + ESPÉ

21:40

Adorácia

22:45

Afterparty

Augustín, Puer Dei & dawidd

Sobota

7:30 Open door
8:15

Ranný warm-up

Godzone KIDS

8:30

Blok 03:

Jednota ako nástroj otvorenia sa ohňu Ducha

o. Patrick Gonyeau + Timothy

10:30 Premietanie filmu + Diskusia
11:15

Sv. omša

Mons. Nicola Girasoli + Alive

12:45 Obed
14:15

Flešbeky Live

Ivan Petro, o. Andrej Branický, Paula Daubner, Juraj Janíček

15:30

Blok 04:

Spoločná synchronizácia

Julo Slovák + Godzone Worship

17:30 Záver konferencie
program

PREDPREDAJ
DO 31. MARCA

45€

25€

celá konferencia

LAST MINUTE
do 12.05.

35€

celá konferencia

19€

Piatok

29€

Sobota

VSTUP
NA MIESTE

45€

celá konferencia

25€

Piatok

35€

Sobota

OBED

8,9€

sobota-obed (normálna, vege, bezlepková, bezlaktózová)


5,9€

sobota-obed detská porcia

DETSKÁ KONFERENCIA

Aj tento rok bude súčasťou Godzone konferencie Detská konferencia, ktorá je určená pre deti od 3 – 12 rokov. Pripravujeme kvalitný program, plný zábavy, radosti, prostredníctvom ktorého túžime upevňovať v deťoch identitu Božích detí. Túžime spoločne s deťmi objavovať Boha, jeho prítomnosť v každodenných situáciách, zažívať spoločenstvo a spolu objavovať Božie kráľovstvo a jeho hodnoty.

Registrácia ukončená

Spolu

Vo svete plnom samoty, rozdelenia a individualizmu je veľmi silné a vzácne, keď sme spolu. Spolu ako priatelia, spolu ako bratia a sestry. Spolu ako učeníci, ktorí boli zhromaždení na jednom mieste, keď na nich zostúpil Duch Svätý. Spolu ako generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
Godzone konferencia je dvojdňové stretnutie plné chvál, modlitieb, inšpiratívnych prednášok, aktivít, stretnutí, rozhovorov a zábavy. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí chcú načerpať, rásť, zažiť spoločenstvo alebo vstúpiť do novej úrovne vzťahu s Ježišom.

HOSTIA GODZONE KONFERENCIE 2024

o.Patrick Gonyeau

Encounter Ministries (USA)

Otec Patrick Gonyeau je katolícky kňaz, ktorý už na prvý pohľad horí Božou láskou v moci Ducha Svätého. Po niekoľkých rokoch kňazstva zažil prielom a obrovský nárast uzdravení vo svojej službe. To zmenilo jeho život a presvedčilo ho, že Ježiš chce dávať svojim učeníkom moc zdieľať evanjelium a moc uzdravovať (Marek 16:18).

Otec Patrick v sebe nesie nákazlivú radosť, inšpirujúcu vieru, vášeň pre uzdravenie a jedinečnú milosť vyzbrojiť a aktivizovať veriacich do služby uzdravenia. Všetko, čo robí, robí naplno – či je to vyučovanie, modlitba za uzdravenie alebo láska k ľuďom okolo neho.

Otec Patrick je súčasťou Encounter Ministries – katolíckej komunity z Michiganu, USA, ktorej túžbou je vidieť, ako sa Duch Svätý a jeho moc prejavujú vo svete. Ich misiou je pripravovať, vyučovať a aktivizovať veriacich, aby vstupovali do nadprirodzeného života s Duchom Svätým a tým prejavovali Božiu lásku ľuďom okolo nich. Do Encounter Ministries patrí Dr. Mary Healy, ktorá bola hosťkou Godzone konferencie minulý rok.

AUGUSTÍN & PUER DEI

Dvaja z najvýraznejších kresťanských reperov na Slovensku a overené hudobné kombo. Augustín a Puer Dei sú dlhoročné piliere mnohých Godzone produkcií a spolu so svojimi priateľmi na konferencii zabezpečia Božiu party, s energiou a radosťou vytočenými na desiatku. 

ESPÉ

Kapela ESPÉ je skupina priateľov s hlbokými vzťahmi, ktorí milujú Boha. Lídrom kapely je Julo Slovák a všetci členovia vychádzajú zo Spoločenstva SP v Sliači, ktoré je ich domovom a duchovnou rodinou. Túžia vidieť rodiny, spoločenstvá, mestá a národy premenené Božou láskou skrze autentickú chválu.

ALIVE

Worshipová kapela z Českej republiky, ktorá svojou tvorbou túži prinášať novosť do českých chvál autorskými piesňami, či vlastným poňatím už existujúcich worship piesní. Svojou chválou oslavujú to, že Boh je živý, o čom hovorí aj názov ich kapely samotnej.

GODZONE WORSHIP

Zoskupenie, ktoré prirodzeným spôsobom vzišlo z pôsobenia väčšiny hudobníkov na podujatiach projektu Godzone, ako napr. Godzone tour, či Godzone konferencia. Každý z týchto ľudí je kľúčovou zložkou Godzone tímu a chvál v rámci Godzone. Zároveň sú zakorenení v svojich domovských spoločenstvách v rôznych kútoch Slovenska. Ich túžbou je vidieť zjednotenie Božieho ľudu po celej krajine.

TIMOTHY

Slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku. Timothy je však viac ako “len” kapela. Sú takisto priateľmi a okrem Pána Boha ich spája aj hudba, ktorá je ich jazykom uctievania. Skrze ich službu v kapele túžia priniesť premenu a prebudenie ku každému, koho uši zachytia posolstvo ich piesní odkazujúce na Božie srdce!

o. JOZEF MIHOK

Páter Jozef Mihok CSsR je provinciálom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Patrí medzi niekoľkých rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva. Má vyštudovanú katolícku teológiu a podieľal sa na organizovaní a vedení medzinárodných škôl evanjelizácie, školy rozvoja tvorivosti a školy vodcovstva. Často cestuje a slúži modlitbou a ohlasovaním nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

MONS. NICOLA GIRASOLI

Mons. Nicola Girasoli pochádza z Talianska. Za kňaza bol vysvätený v roku 1980 sv. Jánom Pavlom II.  Po niekoľkoročnej práci v talianskej farnosti začal pôsobiť v diplomatických službách Svätej stolice. V roku 2006 sa stal apoštolským nunciom, teda veľvyslancom Vatikánu, postupne v africkej Zambii a Malawi, vo viacerých karibských štátoch, v juhoamerickom Peru a v roku 2022 sa stal apoštolským nunciom na Slovensku.

SR. TIMOTEA ŠEBEŇOVÁ

JULO SLOVÁK

Inšpiratívny líder, rečník a vedúci chvál, ktorý túži vidieť zmenu v našej krajine, a to v každej oblasti spoločnosti. Založil katolícke spoločenstvo SP fungujúce na Sliači. Je lídrom kapely ESPÉ, v ktorej spieva, hrá na akustickú gitaru a skladá piesne. Od roku 2010 je riaditeľom projektu Godzone, v ktorom sa snaží umožniť mladým ľuďom, aby odhalili svoj potenciál a naplno využili dary a talenty v službe pre Božie kráľovstvo. Spolu s manželkou Ivanou a troma deťmi žije v Sliači.

PAULA DAUBNER

33 ročná žena plná ochoty pozerať sa a vidieť ako aj počúvať a počuť. Žije neďaleko Banskej Bystrice, je 11. rok vydatá a aktuálne sa stará o 1,5 ročného syna, ktorý k nim prišiel z detského domova.
„Z plnosti srdca hovoria ústa,” (Lk 6,45) a preto veľmi dbá na to, čím plní svoje srdce. Súčasťou spoločenstva SP je od roku 2019. Službou a účasťou na stretkách sa snaží budovať to, čo od nej žiada Boh. Nebolo tomu tak vždy, niekedy mala pocit, že všetko zvládne sama. Spoznávaním svojho srdca a poslania si priznala pravdu, že človeku nie je dobre byť samému.

O. ANDREJ BRANICKÝ

Otec Andrej je kaplánom vo farnosti Námestovo. Túži, aby každý, koho stretne, tak osobne stretol Krista. Krista, ktorý sa chce aj skrze nás prihovárať druhým. Bol účastníkom Godzone school 3. Je mu veľmi blízka služba mladým, v ktorej mu aj Pán otvára dvere.

JURAJ JANÍČEK

Má 31 rokov, pochádza z Považskej Bystrice. Už piaty rok je aktívnym členom spoločenstva Efata, kde slúži aj v rámci organizačného tímu konferencie Nové Svitanie. Momentálne žije a pôsobí v Považskej Bystrici, kde vedie rodinnú firmu.

PBS

Pre ľudí,  ktorým finančná situácia nedovoľuje zúčastniť sa Godzone konferencie, je tu kampaň PBS – Pomôž blížnemu svojmu! V rámci nej si už roky účastníci vzájomne pomáhajú a platia lístky tým, ktorí si to nemôžu dovoliť. Vďaka tejto vzájomnej pomoci sa za posledné roky mohli konferencie zúčastniť stovky účastníkov!

POTREBUJEM POMOC

Ak potrebuješ aby ti niekto zaplatil lístok, vypíš formulár nižšie. Hneď ako sa nájde darca, dostaneš od nás správu s kupónom na bezplatnú registráciu.

CHCEM POMÔCŤ

Chceš finančne požehnať niekoho, kto si nemôže dovoliť vstupenku na konferenciu? Jednoducho si v registrácii vyber vstupenku “PBS”. My budeme následne kontaktovať tých, ktorí vstupenku potrebujú.

pbs

Q & A

Bude zabezpečená strava?

Áno, nie však ako doteraz. Súčasťou vstupenky ostáva piatkové občerstvenie. Tento rok budú mať účastníci väčšiu slobodu vo výbere sobotného obeda – buď si vyberú možnosť obedovať priamo v hale (tento obed je potrebné si dokúpiť k lístku) alebo môžu obedovať v Banskej Bystrici vo vlastnej réžii.

Bude zabezpečené ubytovanie?

Bude. Ponúkame niekoľko typov ubytovania: v školských triedach na karimatkách a spacákoch, na internátoch a v ubytovacích zariadeniach na posteliach. Samozrejme, v Banskej Bystrici a okolí nájdete mnoho možností, ako stráviť noc, prípadne dve vo vlastnej réžii.

Čo ak som ZŤP a chcem ísť na konferenciu?

Po prvé, budeme veľmi radi! Po druhé, pri registrácii zakliknite možnosť “Som ZŤP” a za svoju fyzickú vstupenku zaplatíte len polovicu. Ak potrebujete k plnohodnotnému prežitu konferencie doprovod, prosím ozvite sa nám a spoločne vyriešime registráciu a iné detaily.

Čo je to PBS?

Kampaň “Pomôž blížnemu svojmu” už mnohé roky spája ľudí, ktorí chcú na konferenciu prísť, ale ich finančná situácia im to momentálne nedovoľuje a tých, ktorí chcú pomôcť svojim blížnym dostať sa na konferenciu. Do kampane sa môžete zaregistrovať ako darca a kúpiť vstupenku pre svojho blížneho alebo ako príjemca a lístok od niekoho dostať. Pre viac informácií alebo registráciu do PBS kliknite sem.

Bude na konferencii aj Godzone shop?

Áno. Na Godzone konferenciu pripravujeme okrem vecí na ktoré ste v Godzone shope zvyknutí aj novú kolekciu oblečenia spojenú s témou “SPOLU”.

Bude na konferencii aj kaviareň?

Áno. Na konferencii vás radi uvidíme v kaviarni v ktorej budeme ponúkať výberovú kávu, čaj a drobné občerstvenie.

Viem si ubytovanie dokúpiť aj na mieste?

Nevieme to zaručiť: je to možné, no nie isté. Kapacity ubytovania budeme zvyšovať na základe informácií z registrácie účastníkov. Môže sa teda stať, že pri uzatvorení predpredaja budú ubytovacie kapacity plné. Ideálne je preto rezervovať si ubytovanie dopredu.

Môžem prísť na konferenciu aj s deťmi? Detská konferencia?

Počas celej Godzone konferencie bude prebiehať paralelná a plnohodnotná Detská konferencia. Môžu sa jej deti vo veku 3 až 12 rokov.

Od koľkých rokov je konferencia prístupná?

Godzone konferencia nie je vekovo ohraničená.

Bude na konferencii dostupná spovedná služba?

Áno. Počas takmer celého programu budú kňazi vysluhovať sviatosť zmierenia. Spovedná služba nebude k dispozícii iba počas určitých bodov programu, ako napríklad sv. omša.

Čo ak sa na poslednú chvíľu nemôžem zúčastniť konferencie a už mám kúpenú vstupenku?

Pri stornovaní vstupenky do 30.4. bude vrátených 50% sumy vstupenky, pri stornovaní vstupenky od 1.5. už nie je možné vrátiť cenu vstupného. V tomto prípade odporúčame za seba nájsť náhradníka, ktorý sa konferencie zúčastní za vás.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na konferencia@godzone.sk