Obnovenie viery. Obnovenie nádeje. Obnovenie v oblasti financií. Obnovenie čistoty. Obnovenie vzťahu s mamou.
V akej oblasti potrebuješ obnovenie Ty?