GODZONE KONFERENCIA

17.-18.máj
Banská Bystrica
ŠH Štiavničky

Vo svete plnom samoty, rozdelenia a individualizmu je veľmi silné a vzácne keď sme spolu. Spolu ako priatelia, spolu ako bratia a sestry. Spolu ako učeníci, ktorí boli zhromaždení na jednom mieste, keď na nich zostúpil Duch Svätý. Spolu ako generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo.Godzone konferencia je dvojdňové stretnutie plné chvál, modlitieb, inšpiratívnych prednášok, aktivít, stretnutí, rozhovorov a zábavy. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí chcú načerpať, rásť alebo vstúpiť do novej úrovne vzťahu s Ježišom.